Kunstuitleen | Exposities
Educatieve activiteiten

Mar Niewijk, Held van Eigen Bodem!

Het bestuur van de Stichting HardenbergArt heeft een ware Held van eigen bodem in haar gelederen. Een dame van inmiddels ruim tachtig jaar die op velerlei terreinen haar sporen als vrijwilligster in het ‘Hardenbergse’ heeft nagelaten en nog steeds zeer actief is. Haar naam is mevrouw Mar Niewijk-Kieft.

Sinds 1961 woont ze in Hardenberg, dus al ruim vijftig jaar. In al die jaren heeft ze tal van initiatieven ontplooid, vaak het voortouw genomen en zich ingezet voor tal van organisaties en instellingen.

Een greep uit haar loopbaan al vrijwilligster:

In de beginjaren, toen er nog weinig activiteiten op cultureel gebied waren in onze gemeente, een filmliga opgezet.

Vakantiespeelweken voor de jeugd georganiseerd.

Samen met enkele notabelen de politieke partij Gemeentebelangen opgericht, die het zelfs tot in de gemeenteraad bracht. Mar Niewijk was secretaris.

Voor de kerk: contactpersoon voor een bepaalde wijk (nu nog steeds) en het leiden van de kindernevendiensten.

Gedurende 8 jaar bestuurslid geweest van het Anjerfonds van de provincie Overijssel (nu het Prins Berhard Cultuurfonds).

Vluchtelingenwerk: gedurende 18 jaar als juridisch medewerker. In die hoedanigheid bestuurswerk gedaan, lezingen gegeven, tal van mensen uit allerlei culturen begeleid.

Gewerkt in Slagharen, Hardenberg, Radewijk en Den Ham.

Voorzitter van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond.

Lid van de Culturele Raad, later ook als voorzitter. In deze hoedanigheid concerten georganiseerd in het Hervormde Kerkje te Heemse en tentoonstellingen in de Oelemölle. Later vonden de tentoonstellingen plaats in de oude Voorveghter, de nieuwe Voorveghter, de KNST SPR aan het Wilhelminaplein en nu in het LOC. Mar Niewijk is een zeer gewaardeerd

en actief lid van ons bestuur.

Haar motto: Doe je ogen open en kijk! Als je geen deel bent van de oplossing ben je een deel van het probleem. U zult begrijpen dat het bijna niet mogelijk is om in een klein stukje tekst aan alle vrijwilligersactiviteiten van Mar Niewijk voldoende aandacht te besteden. Wij hopen dat u toch een beeld heeft gekregen van deze veelzijdige, actieve dame, die zich al ruim 50 jaar voor 100% heeft ingezet voor de gemeenschap in Hardenberg.

Wij vinden haar een ware HELD VAN EIGEN BODEM!