Kunstuitleen | Exposities
Educatieve activiteiten

Onvoltooid verleden

Ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding heeft HardenbergArt een expositie samengesteld met als rode draad de voormalige slagerij van de Joodse familie Leman aan de Voorstraat 18 te Hardenberg. Dit pand is onlangs afgebroken.
Door middel van een fotoserie van dit pand heeft kunstenaar/fotograaf Gijs Dragt de essentie van een voorbij verleden zichtbaar gemaakt, daarnaast zijn schilderijen van hem te zien, binnen hetzelfde thema.

Kunstenaar/fotograaf Corine Aalvanger heeft met jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs een project samengesteld door middel van o.a. fotografie en internet, met als doel dat jongeren zich bewust worden van wat ‘vrijheid’ inhoudt, zowel vroeger, nu en in de toekomst. De resultaten van dit project vormen een onderdeel van de expositie.

De expositie en een publicatie in de vorm van een herinneringsmap, met daarin onder meer een impressie van het werk van de kunstenaars en gedichten van Anton Guiljam, vormen samen een eerbetoon in woord en beeld ter nagedachtenis aan de lotgevallen van de familie Leman, als symbool voor al die anderen, afkomstig uit Hardenberg, die de oorlog niet hebben overleefd. Daarnaast kan de vraag gesteld worden: hoe gaan wij met onze vrijheid om in onze maatschappij?

Helaas was het voor HardenbergArt door de situatie rond Corona niet mogelijk om samen met de kunstenaars vorm te geven aan de expositie die voor deze maanden rond 4 en 5 mei gepland stond. De situatie is inmiddels -gelukkig- gewijzigd en HardenbergArt is gedurende de zomermaanden open voor bezoekers! Op 3 juli wordt de expositie alsnog officieel geopend door wethouder Te Rietstap. 

De openingshandeling zal bestaan uit het overhandigen van de originele Stolpersteine ( Struikelstenen, herinneringsstenen) die bij de afbraakwerkzaamheden uit het trottoir zijn gehaald, en die zo deel uit gaan maken van de expositie. De opening zal in verband met de gewenste social distance plaatsvinden in een klein gezelschap.

De inhoud van het herinneringsmapje is digitaal te zien op www.hardenbergart.nl

Team HardenbergArt
juli 2020